Välistrasside avariitööd


• Kopa- ja kaevetööd
• Kaevetööd
• Kanalisatsiooni-, kütte-, sadevee- ja veetrasside ehitus
• Kanalisatsiooni- ja sadevee ülepumplate ehitus
• Kogumismahutite ja septikute paigaldus
• Liitumispunktide ehitus
• Kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu, fekaalivedu
• Välistrasside survestamine
• Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine

Survepesu Kui teil on plaan, mõte, vajadus, tellida torutöid, toruabi, torumeest, santehnikud, survepesu siis saatke meile oma soov toruavarii@gmail.com või helistage 56050503