Tehnosüsteemid on ehitise kütte-, soojavee-, jahutus-, ventilatsiooni- ning valgustussüsteemid. Ehitiste ja tehnosüsteemide tehniline hooldamine on regulaarne tööde kompleks selleks, et hoida ehitised ja nendes paiknevad tehnosüsteemid vastavuses ettenähtud nõuetele.

Tehnosüsteemide hoolduse teenus hõlmab järgmisi tegevusi:

 • soojussõlme tehnohooldus
 • ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus
 • kütteseadmete ja -süsteemide hooldustööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd
 • hooneautomaatika hooldustööd
 • elektrikäitlus- ja hooldustööd

 

SOOJUSSÕLME TEHNOHOOLDUS

Tehnohooldus sisaldab tegevusi soojusõlme ettevalmistamiseks ning valmisolekuks kütteperioodiks koos valmisoleku katsetusega ja inspektorile üleandmisega; kütteperioodil regulaarne soojussõlme toimimise jälgimine ning reguleerimine vähemalt 2 korda kuus, vajadusel sagedamini. Soojusõlme hooldamise eesmärgiks on elamus soojakaotuste vähendamine ning soojusõlme ekspluatatsiooni tähtaja pikendamine. See toob kaasa küttetasu ja hooldus kulude langemist.

Hooldustööd: 

 1. Soojussõlmede hooldus ja kontroll vastavalt nende kasutusjuhendile.
 2. Kütteseadmete (pumbad, reguleerimisseadmed, paisupaak jne) õige kasutamise kontroll.
 3. Küttekulude arvestus, soojakadude vähendamiseks ja õigeaegne kütterežiimi, soojavee temperatuuri reguleerimine.
 4. Soojussõlme seadmete võimalike rikete likvideerimine ja töörežimi taastamine
 5. Konkreetse maja jaoks säästliku küttetarbimise jaoks küttegraafiku ja režiimi valimine (kasutades soojasõlme automaatikat ja kellaseadmeid).
 6. Seadmete töö kontroll peale elektrikatkestusi.
 7. Küttegraafiku korrigeerimine vastavalt välisõhu temperatuuri muutmisele.
 8. Kõikide korteritele ühise sisetemperatuuri tagamine, kasutades kõik küttesüsteemi seadmeid.
 9. Pidev kontroll: soojussõlme seadmete võimalikud lekked; välisõhu, sooja vee ja küttevee temperatuur hoone küttesüsteemis automaatika lähtetemperatuuridele vastavus; automaatika taimerite õige töö; pumpade, sulgemisarmatuuri ja paisupaagi lekke olemasolu, hoiatavad mürad, mootorite soojendamine.
 10. Profilaktiline hooldus: ventiilde kontroll, eelrõhk paisupaagis, küttesüsteemi töökontroll enne kütteperioodi algust (vastavalt soojasõlme kasutusjuhendile),

 

VENTILATSIOONI- JA JAHUTUSSÜSTEEMIDE HOOLDUS

Ventilatsiooni korraline hooldus tagab seadmete ja süsteemide tõrgeteta töö. Hooldustööde alla kuuluvad kõik ventilatsioonisüsteemidega seonduvad tööd, mis on olulised seadmete pikaajaliseks töökindluseks.

Hooldustööd:

 1. Sisse- ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorite ja mootorite hooldus.
 2. Sulgemisklappide hooldus.
 3. Filtrite hooldus, puhastus, vahetus.
 4. Torustike ja selle osade hooldus (suitsuklapid, tuletõkkeklapid).
 5. Automaatika- ja mõõteseadmete kontroll, seadistusparameetrite kontroll ja muutmine vastavalt aastaajale ja vajadusele.
 6. Elektriühenduste kontroll.
 7. Soojusvaheti (rootor või plaat) hooldus.
 8. Vee- või elektrikalorifeeride hooldus;
 9. Kondensaadi äravoolu kontroll ja puhastamine.
 10. Vajadusel õhuhulkade seadistamine ja mõõtmine.

 

KÜTTESEADMETE JA -SÜSTEEMIDE HOOLDUSTÖÖD

Katlamajade, soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldusteenust tagab nende ökonoomne ja nõuetele vastav töö.

 1. Katelde ja soojusvahetite keemiline läbipesupõletite puhastus.
 2. Keskkütteautomaatika kontroll ja seadistamine.
 3. Pumpade, paisupaakide, elektriühenduste kontroll.
 4. Visuaalne ülevaatus ja armatuuride kontroll.
 5. Automaatika süsteemide kontroll.
 6. Veepehmendusseadmete kontroll.
 7. Filtrite puhastus ja kontroll,
 8. Hoolduspäeviku pidamine.

 

ELEKTRISÜSTEEMIDE TEHNOHOOLDUS

Elektrisüsteemide(käidujuht) tehnohooldus sisaldab pea- ja jaotuskilpide ning voolumõõtjate seisundi kontrolli, juhtmeklemmide pingutamist, kasutuskõlbmatute või ohtlike automaatide väljavahetamist; kilpide puhastamist tolmust. Puuduste ilmnemisel koostatakse nende kõrvaldamiseks eelarve ning kliendi nõusolekul teostatakse töö vastavalt esitatud eelarvele.

VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE HOOLDUSTÖÖD

Veevarustuse tehnohoolduse korral teostatakse kogu süsteemi kontroll. Kanalisatsiooni tehnohoolduse korral teostatakse kogu süsteemi visuaalne kontroll. Hooldustööde teostamisel juhindutakse kehtivatest “Veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjadest”. Kontrollitakse kanalisatsiooni torustike  muhvide tihedust, vajadusel kavandatakse eritööde tegemine. Tavaliselt antud tehnohooldust teostatakse üks kord kuus. Lisaks arvestite näitude mahakirjutamine raamatupidamisele üleandmiseks ja hoolduspäeviku pidamine.