Kaevetöö on pinnases (kaeve)töö tegemine sügavamal kui 30 cm. Soodushinnaga -25%

 

Teenused (põhitariif) hind/1t. kooskm 20%
Kaevetööd 35,00 €/t
Tehnosüsteemide avariiremonditööd 28,00 €/t
Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine 32,00 €/t
Segisti, valamu paigaldus, remont 28,00 €/t
Sanitaartehnilised tööd 28,00 €/t
Veearvesti kontroll (1tk.) 22,00 €/tk
Veearvesti kontroll (min. 10tk.) 9,50 €/tk
Elektriboilerite paigaldus, remont ja hooldus 34,00 €/t
Radiaatorite paigaldus, remont, hooldus 34,00 €/t
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu ( Kärcher) 45,00 €/t
Fekaalivedu ( 1 koorem kuni 5 m3 ) 55,00 €/t
Kanalisatsioonitorude videouuring 49,00 €/t
Külmunud torude sulatamine 45,00 €/t
Vee- ja kütesüsteemide külmutustehnika kasutamine kui veesulgemine on võimatu 45,00 €/t
Elektri ja santehnilised tööd Tallinnast väljaspool (transpordi hind edasi-tagasi) 0,55 €/t
Ehitustööd 35,00 €/t
Maja veetorustiku survestamine 35,00 €/t
Kütesüsteemi pesu (vesi) 35,00 €/t
Soojusvaheti pesu (keemiline) 38,00 €/t
Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu 72,00 €/t
Rasvaeraldaja puhastus 72,00 €/t
Vanni ja dušikabiinide paigaldus 34,00 €/t
Elektritööd 32,00 €/t

 

Mõisted

  • Kaevetöö on süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast; töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes; puude istutamine või väljajuurimine; ehitusgeoloogilised puurimistööd.
  • Kaevetöö tegija – isik, kes teeb kaevetööd;
  • Avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on edasilükkamatu;
  • Kaeveloa avaldus – vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö tegija poolt arhitektuuri ja ehituse osakonnale.
  • Kaeveluba – luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja.

 

Kaevetöö on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.