Kaevetöö on pinnases (kaeve)töö tegemine sügavamal kui 30 cm. Soodushinnaga -25%

  • Tööde teostuse hinnad, ajavahemikul 17:00-8:00 on kokkuleppel.
Teenused (põhitariif) hind/1t. kooskm 20%
Kaevetööd 40,00 €/t
Tehnosüsteemide avariiremonditööd 34,00 €/t
Kanalisatsiooni ummistuse likvideerimine 39,00 €/t
Segisti, valamu paigaldus, remont 34,00 €/t
Sanitaartehnilised tööd 34,00 €/t
Veearvesti kontroll (1tk.) 22,00 €/tk
Veearvesti kontroll (min. 10tk.) 9,50 €/tk
Elektriboilerite paigaldus, remont ja hooldus 40,00 €/t
Radiaatorite paigaldus, remont, hooldus 40,00 €/t
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu ( Kärcher) 50,00 €/t
Fekaalivedu ( 1 koorem kuni 5 m3 ) allots 55,00 €/t
Kanalisatsioonitorude videouuring 60,00 €/t
Külmunud torude sulatamine 50,00 €/t
Vee- ja kütesüsteemide külmutustehnika kasutamine kui veesulgemine on võimatu 50,00 €/t
Elektri ja santehnilised tööd Tallinnast väljaspool (transpordi hind edasi-tagasi) 0,80 €/t
Ehitustööd 35,00 €/t
Maja veetorustiku survestamine 40,00 €/t
Kütesüsteemi pesu (vesi) 45,00 €/t
Soojusvaheti pesu (keemiline) 45,00 €/t
Kanalisatsioonikaevude ja trasside survepesu 75,00 €/t
Rasvaeraldaja puhastus allates 200,00 €/t
Vanni ja dušikabiinide paigaldus 34,00 €/t
Elektritööd 40,00 €/t

Mõisted

  • Kaevetöö on süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast; töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutöö teeseaduse mõistes; puude istutamine või väljajuurimine; ehitusgeoloogilised puurimistööd.
  • Kaevetöö tegija – isik, kes teeb kaevetööd;
  • Avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on edasilükkamatu;
  • Kaeveloa avaldus – vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö tegija poolt arhitektuuri ja ehituse osakonnale.
  • Kaeveluba – luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja.

Kaevetöö on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.